Odwodnienie drogi gminnej w m. Raków

Inwestor Urząd Gminy Świebodzin, ul. Rynek 2, 66 – 200 Świebodzin
Dotyczy Drenaż wzdłuż drogi gminnej
Lokalizacja Droga gminna w m. Raków
Wykonawca INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan
Materiał DRENOTUBE średnicy 370mm, długość odcinka 120mb