DRENOTUBE - DRENAŻ BEZ ŻWIRU

Drenaż i infiltracja

EKOWYSPA dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zaangażowaniu w ochronę środowiska i wysoko wykwalifikowanej kadrze oferuje innowacyjny system drenażu „bez żwiru” DRENOTUBE®. Jest to niezawodny system drenażowy, który zmniejsza wpływ oddziaływania na środowisko, zapewniając naszym klientom znaczne korzyści ekonomiczne.

prefabrykowany

PREFABRYKOWANY

System drenażu DRENOTUBE® produkowany jest półautomatycznie pod ścisłą kontrolą jakości na wszystkich etapach fabrycznej produkcji. Sztuczne kruszywo EPS (syntetyczny zamiennik żwiru) zamknięte jest siatką polietylenową wysokiej wytrzymałości, a geowłóknina zapobiega przenikaniu drobnych cząstek, które mogłyby zatkać układ.

system wszystko w jednym

SYSTEM „WSZYSTKO W W JEDNYM”

Montaż systemu DRENOTUBE® jest do czterech razy szybszy niż w przypadku tradycyjnych systemów drenażu francuskiego. Tradycyjny system drenażowy wymaga wykonania kilku czynności: wykonanie wykopu, rozłożenie geowłókniny, rozłożenie kruszywa, ułożenie rur drenarskich, ponowne zasypanie kruszywem i zamknięcie drenażu włókniną. System DRENOTUBE® składa się 5 elementów tj. rura drenarska, syntetyczne kruszywo EPS, geowłóknina, siatka splatająca i złączka. Taka konstrukcja systemu pozwala na znaczne przyspieszenie wykonania drenażu.

zrownowazony ekologicznie

ZRÓWNOWAŻONY EKOLOGICZNIE

DRENOTUBE® wykonany jest z przyjaznego dla środowiska, poddanego recyklingowi materiału i dlatego w porównaniu z konwencjonalnymi systemami minimalnie oddziaływuje na środowisko. Zmniejsza się zapotrzebowanie na żwir, co stanowi aktywną ochronę krajobrazu. Również zakres wykopu jest mniejszy, niż w przypadku tradycyjnych systemów. Niska waga gotowego systemu i eliminacja transportu kruszywa minimalizuję cenę realizacji robót i ilość pracowników zaangażowanych w montaż.

ZALETY DRENOTUBE

  • Zmniejsza ryzyko przedłużającego się zalewania ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, szlaków leśnych, boisk, terenów zielonych, boisk sportowych i innych obiektów inżynierskich,
  • Chroni przed wilgocią podziemne konstrukcje betonowe,
  • Zmniejsza ciśnienie hydrostatyczne w konstrukcjach podziemnych,
  • Obniża poziom wód gruntowych przy obiektach kubaturowych i innych obiektach przestrzennych,
  • Zapobiega rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń na składowiskach odpadów,
  • Zwiększa ochronę upraw przed zalewaniem powstałym na skutek intensywnych opadów deszczu,