Odwodnienie drogi powiatowej nr 1242F

Inwestor Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2, 66 – 200 Świebodzin
Dotyczy Drenaż pod drogą powiatową
Lokalizacja Droga powiatowa na odcinku Lubrza - Staropole
Wykonawca Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2, 66 – 200 Świebodzin
Materiał DRENOTUBE średnicy 300mm, długość odcinka 12mb